Cập nhật ngày : 21-10-2019

Hội nghị tập huấn triển khai nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo tinh thần Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh, trong 02 ngày 09-10/10/2019 Sở Công Thương Bình Định phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính sách tiêu thụ nông sản, nghiệp vụ soạn thảo, ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư, nghiệp vụ quản lý kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ nông dân. Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Công Thương; Trường Cao đẳng thương mạivà trên 200 hộ nông dân, HTX và doanh nghiệp của 02 xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước và xã Cát Sơn, huyện Phù Cát.


Ảnh: Tập huấn mô hình liên kết Doanh nghiệp – Hộ kinh doanh – Hộ Nông dân tiêu thụ và cung ứng vật tư nông nghiệp tại vùng sản xuất nông nghiệp không tập trung cho sản phẩm lạc (đậu phộng) tại huyện Phù Cát, ngày 11/10/2019.


Tham gia báo cáo tại Hội nghị tập huấn có NCS. Nguyễn Tiến Đà – Trưởng Bộ môn Thương mại quốc tế, Trường Cao đẳng Thương mại - Trưởng Ban pháp chế Hiệp hội vận tải đường bộ TP. Đà Nẵng.

Mục đích của Hội nghị lần này nhằm góp phần định hướng cho các HTX, doanh nghiệp, hộ nông dân trong sản xuất nông nghiệp; qua đó, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường; đảm bảo tiêu thụ ổn định cho người sản xuất nông sản bằng các hợp đồng kinh tế; góp phần khắc phục tình trạng “được mùa, mất giá” và tăng thu nhập cho người nông dân.

Ảnh: Tập huấn mô hình liên kết Doanh nghiệp – Hợp tác xã – Nông dân tiêu thụ và cung ứng vật tư nông nghiệp tại vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cho sản phẩm lúa tại xã Phước Lộc, Tuy Phước (Ngày 10/10/2019)

Hiện nay, Sở Công Thương đang triển khai mô hình liên kết Doanh nghiệp – Hợp tác xã – Nông dân tiêu thụ và cung ứng vật tư nông nghiệp tại vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cho sản phẩm lúa ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước và mô hình liên kết Doanh nghiệp – Hộ kinh doanh – Nông dân tiêu thụ và cung ứng vật tư nông nghiệp tại vùng sản xuất nông nghiệp không tập trung cho sản phẩm lạc (đậu phộng) ở xã Cát Sơn, huyện Phù Cát.

Bên cạnh phần trình bày của diễn giả, các học viên còn được tham gia các hoạt động trao đổi, thảo luận các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, các học viên là các doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân có cơ hội trao đổi, hợp tác kinh doanh./. 


Hồ Thị Ngọc Sen  (  Phòng Quản lý Thương mại  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và Thông tư số 09/2019/TT-BCT về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (30-09-2019)
Hội nghị tập huấn phổ biến tuyên truyền các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến dịch vụ Logistics. (30-09-2019)
Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ, đập thủy điệntrước mùa mưa lũ năm 2019 (26-09-2019)
Tập huấn kiến thức về an toàn vật liệu nổ công nghiệp (09-09-2019)
Kết quả thanh traviệc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019 (26-08-2019)