Cập nhật ngày : 31-10-2019

Kết quả thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2019

Vào ngày 14 và ngày 15 tháng 10 năm 2019,Đoàn Thanh trado Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bình Định tiến hành thanh, kiểm tra tại 07/23 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh sách tại Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 21/9/2018. Cụ thể: Thành phố Quy Nhơn có 04 cơ sở, thị xã An Nhơn có 02 cơ sở và huyện Phù Cát có 01 cơ sở.Qua công tác thanh, kiểm tra cho thấy các cơ sở đã có ý thức trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, theo dõi định mức tiêu hao năng lượng của dây chuyền, máy móc thiết bị; tổ chức đào tạo, tập huấn cho người lao động nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm giảm chi phí giá thành cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp nâng cao tính cạnh tranh.

Đa số các cơ sở đã xây dựng kế hoạch và thực hiện báo cáo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệuquả hàng năm, 05 năm, thực hiện kiểm toán năng lượng; đồng thời, phân công người có chuyên môn phụ trách lĩnh vực quản lý năng lượng. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số cơ sở tuy đã thực hiện việc xây dựng kế hoạch và báo cáo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm, 05 năm nhưng không đúng theo mẫu tại Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Các cơ sở mới được kiểm tra lần đầu nên Đoàn thanh tra hướng dẫn, nhắc nhở những thiếu sót trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện báo cáo năm cũng như 05 năm theo đúng mẫu quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương. Qua đó, đoàn thanh tra đề nghị lãnh đạo cơ sở tiếp tục duy trì tiết kiệm năng lượng hiệu quả, tổ chức đào tạo, tập huấn cho người lao động nhận thức Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất theo chỉ thị 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện đúng theo quy định pháp luật, góp phần ổn định nguồn cung cấp điện của địa phương, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiết kiệm điện./.


Hà Lê Xuân Hồng  (  Thanh tra Sở  )  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Hội nghị tập huấn triển khai nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019. (21-10-2019)
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và Thông tư số 09/2019/TT-BCT về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (30-09-2019)
Hội nghị tập huấn phổ biến tuyên truyền các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến dịch vụ Logistics. (30-09-2019)
Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ, đập thủy điệntrước mùa mưa lũ năm 2019 (26-09-2019)
Tập huấn kiến thức về an toàn vật liệu nổ công nghiệp (09-09-2019)