Cập nhật ngày : 05-11-2019

Góp ý dự thảo Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025

Thực hiện Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, Sở Công Thương đã triển khai xây dựng dự thảo Chương trình nêu trên.Sở Công Thương đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Cụm công nghiệp các huyện, thị xã, Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp tham gia góp ý dự thảo Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025 (có dự thảo Chương trình kèm theo).

Ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản và gửi về Sở Công Thương (địa chỉ: số 198 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn) trước ngày 15/11/2019 đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ email: anhhao.tran09@gmail.com để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Nếu sau thời gian nêu trên, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Cụm công nghiệp các huyện, thị xã, Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp chưa có ý kiến xem như thống nhất với dự thảo Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025.

Rất mong sự quan tâm, phối hợp tham gia góp ý của quý cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện để Sở Công Thương hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao./.


Văn Công Huy  (  Phòng Quản lý Công nghiệp  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Góp ý dự thảo Đề án Bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp, khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025 (05-11-2019)
Mời tham gia góp ý dự thảo Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025 (28-10-2019)
Bộ Công Thương triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. (21-10-2019)
Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2019 (01-02-2019)
Thông báo cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đối với hồ sơ nộp trực tuyến trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. (07-12-2018)