Cập nhật ngày : 08-11-2019

Sở Công Thương tổ chức lớp tập huấn, sát hạch Kiểm tra viên điện lực

Để đảm bảo đủ điều kiện về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện tại các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Bình Định đã tổ chức lớp tập huấn, sát hạch Kiểm tra viên điện lực nhằm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động điện lực cho các cán bộ, công nhânthuộc Công ty Điện lực Bình Định.


Ảnh: Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai giảng lớp tập huấn


Thực hiện nội dung quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT và theo đề nghị của Công ty Điện lực Bình Định, sáng ngày 06/11/2019 Sở Công Thương Bình Định đã tổ chức khai giảng lớp tập, sát hạch Kiểm tra viên điện lực. Tham gia lớp tập huấn có 57 học viên làcán bộ, công nhân đang công tác tại Công ty Điện lực Bình Định.

Phát biểu khai giảng và chỉ đạo lớp tập huấn Kiểm tra viên điện lực năm 2019, ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở đã yêu cầu các học viên tham gia lớp tập huấn nghiêm túc, nghiên cứu kỹ tài liệu để thực thi nhiệm vụ kiểm tra và xử lý các vi phạm về điện một cách công tâm và đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Chương trình tập huấn được thực hiện trong 03 ngày, từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 11 năm 2019. Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực như: Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết hợp đồng mua bán điện; Các quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện; Các văn bản về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và một số văn bản khác có liên quan... Đó là những căn cứ pháp lý quan trọng và kiến thức cần thiết trong công tác của một Kiểm tra viên điện lực, đặc biệt trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia cung ứng và sử dụng điện.

Ảnh: Cán bộ Sở Công Thương hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật

Kết thúc chương trình tập huấn, các học viên được kiểm tra, sát hạch kiến thức, nếu đạt kết quả sẽ được cấp Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực. Trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn quy định đối với Kiểm tra viên điện lực, Sở Công Thương sẽ cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực với từng lĩnh vực hoạt động điện lực cho các cán bộ của Công ty Điện lực Bình Định tham gia lớp tập huấn.


Nguyễn Ngọc Sang  (  Phòng Quản lý Năng lượng  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Kết quả thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2019 (31-10-2019)
Hội nghị tập huấn triển khai nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019. (21-10-2019)
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và Thông tư số 09/2019/TT-BCT về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (30-09-2019)
Hội nghị tập huấn phổ biến tuyên truyền các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến dịch vụ Logistics. (30-09-2019)
Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ, đập thủy điệntrước mùa mưa lũ năm 2019 (26-09-2019)