Cập nhật ngày : 14-11-2019

Xác định thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Tùy từng trường hợp phải xác minh làm rõ hành vi vi phạm hành chính khác nhau sẽ có các cách xác định thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính khác nhau.Liên quan đến thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhiều ý kiến thắc mắc, trong trường hợp phải xác minh làm rõ hành vi vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được xác định như thế nào?

Trong trường hợp khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính, người có thẩm quyền mới chỉ lập biên bản để ghi nhận vụ việc (như biên bản kiểm tra, biên bản làm việc...), Sau đó, tiến hành xác minh làm rõ tình tiết vụ việc vi phạm hành chính và sau khi có kết quả xác minh, người có thẩm quyền mới lập biên bản vi phạm hành chính, thì thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được tính kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

Trường hợp việc xác minh được thực hiện sau khi lập biên bản vi phạm hành chính làm cơ sở để người có thẩm quyền xem xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật Xử lý vi phạm hành chính mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn. Việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.

Đối với trường hợp hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến mà người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải xác minh thêm tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tối đa không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật Xử lý vi phạm hành chính./.


Nguyễn Văn Dũng  (  Thanh tra Sở  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 (13-11-2019)
Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018 tăng hơn so với năm 2017 (08-11-2019)
Cán bộ quản lý thị trường không được gợi ý, đòi hỏi các lợi ích vật chất (08-11-2019)
Kế hoạch tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. (14-10-2019)
Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019. (11-10-2019)