Cập nhật ngày : 11-11-2019

4.2. Lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ


TT Tên tài liệu Mã hiệu Hình thức Lần ban hành- ngày ban hành Lần sửa đổi Trách nhiệm kiểm soát Cá nhân/ Phòng nhận phân phối Ghi chú
1 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. QT.QLCN.05 Bản giấy 01-11/11/19   Phòng QLCN Lãnh đạo Sở; Thành viên Ban ISO; VP, Ttra. Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website 

Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
4.1. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (11-11-2019)
3.2. Lĩnh vực Năng lượng (11-11-2019)
3.1. Lĩnh vực Điện (11-11-2019)
2.8. Lĩnh vực Dầu khí (11-11-2019)
2.7. Lĩnh vực Nhập khẩu thép (11-11-2019)