Cập nhật ngày : 03-12-2019

Việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng chỉ số xếp hạng B1*[1]trong năm 2019 tại cơ quan Sở Công Thương

Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 với mục tiêu cụ thể là tiếp tục cải thiện năng lực cạnh tranh hướng đến mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số B1 của Việt Nam từ năm 2019 đến năm 2021 lên từ 5 – 10 bậc trong đó năm 2019 tăng ít nhất 2 bậc. Trong thời gian qua, Lãnh đạo Sở Công Thương luôn quan tâm và chỉ đạo, quán triệtkịp thời đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh hướng đến mục tiêu cắt giảm triệt để các chi phí không hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, qua đó, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số B1.


(Ảnh: Tập huấn chuyên môn về ATTPthuộc trách nhiệm của ngành Công Thươngtại H.Phù Mỹ)


* Kết quả triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp:

+ Trong nămSở đã tổ chứcHội nghị tập huấn các chính sách, kiến thức pháp luật về Thương mại điện tử; Hội thảo phòng vệ thương mại trong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế; Hội thảo tập huấn áp dụng sản xuất sạch hơncho đối tượnglà cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành, đại diện Hiệp hội các ngành hàng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuấttrên địa bàn tỉnh.

+ Một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành được Sở triển khai tuyên truyền, phổ biến trong năm 2019: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Cạnh tranh và các văn bản quy phạm pháp luật có
liên quan...

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp:

Năm 2019, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương cho đối tượng làcán bộ quản lý ATTP tại các huyện, thị xã,
thành phố; Đã tổ chức:06 lớp huấn luyện an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp chođối tượng là cán bộ, thủ kho, thợ mìn của các đơn vị có sử dụngvật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật

Trong năm 2019, Sở đã chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê làm việc, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nhằm đề xuất UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ.

Bên cạnh đó, đã kịp thời trả lời những câu hỏi thắc mắc của các đơn vị, cá nhân phản ánh trên trang Website thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở. Nhiệm vụ công tác tiếp công dân của Sở thực hiện theo đúng quy định pháp luật và theo Quy chế tiếp công dân của Sở đã ban hành nhằm tiếp tục đưa công tác này đi vào nề nếp theo hướng nâng cao chất lượng công tác tiếp dân.

- Về cải cách thủ tục hành chính(TTHC):Sở Công Thương đã thực hiện đăng ký nội dung xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2019, trong đó rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết của 8 TTHC thuộc lĩnh vực điện và 3 TTHC thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước.Đãthực hiệncông khai tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và giới thiệu các VBQPPL có liên quan đến ngành Công Thương trên Website của Sở (sct.binhdinh.gov.vn), Cổng dịch vụ công của tỉnh (dichvucong.binhdinh.gov.vn) để tổ chức, công dân thuận tiện trong việc tra cứu.

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1, cần chú trọng thực hiện một số biện pháp sau:

- Đánh giá đúng, thực chất gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật mà các tổ chức, doanh nghiệp đã, đang và sẽ tiếp tục gặp phải trong quá trình thực hiện, chấp hành các quy định pháp luật, để có cơ sở rà soát, đề xuất sửa đổi, thay thế các quy định không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

- Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt. Đồng thời, xử lý, giải quyết kịp thời, công khai, công bằng, nhanh chóng, khách quan, đúng thẩm quyền. Chủ động, tăng cường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nhằm đề xuất các cấp có thẩm quyền kịp thời có biện pháp tháo gỡ./.

 


[1]Chỉ số B1 được hiểu là các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật. Chi phí tuân thủ pháp luật bao gồm: (1) Chi phí hành chính, chi phí về nhân công và thời gian mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu để thực hiện các yêu cầu của pháp luật, bao gồm thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước và các nghĩa vụ khác.(2) Chi phí đầu tư để tuân thủ quy định: chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải đầu tư về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, nhân công, đào tạo… để đáp ứng các yêu cầu theo quy định pháp luật.(3) Các khoản phí, lệ phí chính thức mà doanh nghiệp, người dân phải nộp trong quá trình thực hiện các thủ tục có liên quan.(4) Chi phí rủi ro pháp lý (nếu có): chi phí tăng thêm, thiệt hại hoặc mất cơ hội kinh doanh mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu do chất lượng kém của quy định pháp luật dẫn đến bị xử phạt hoặc chậm chễ trong giải quyết thủ tục.(5) Chi phí không chính thức.


Tôn Quốc Huy  (  Thanh tra Sở  )  • Currently 2.00/5

Kết quả: 2.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
4.3. Lưu thông hàng hóa trong nước. (11-11-2019)
4.2. Lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ (11-11-2019)
4.1. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (11-11-2019)
3.2. Lĩnh vực Năng lượng (11-11-2019)
3.1. Lĩnh vực Điện (11-11-2019)