Cập nhật ngày : 16-12-2019

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về hệ thống thông tin năng lượng

Ngày 28/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BTC quy định về hệ thống thông tin năng lượng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020.Thông tư này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động cung cấp, thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin năng lượng; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan đến công tác thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin năng lượng; Các cơ quan tổ chức khác có liên quan đến thông tin năng lượng.

Thông tin năng lượng là các số liệu, dữ liệu, thông tin về cung cấp, chuyển đổi và sử dụng; đặc điểm kỹ thuật của hạ tầng cơ sở năng lượng; giá năng lượng; chỉ tiêu thống kê năng lượng và các thông tin khác liên quan đến năng lượng; Hệ thống thông tin năng lượng là hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác và cung cấp thông tin năng lượng phục vụ cho mục đích quản lý nhà nước về năng lượng và phát triển kinh tế xã hội.

Theo Thông tư số 34/2019/TT-BCT, Bộ Công Thương quy định các nguyên tắc chung việc thu thập đầy đủ, toàn diện và chính xác thông tin năng lượng; Quản lý, lưu trữ, bảo quản thông tin năng lượng và xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng đảm bảo sử dụng lâu dài, an toàn thông tin; Hiệu quả, khả thi, tiết kiệm chi phí, nguồn lực; Công bố, cung cấp, khai thác, sử dụng thuận tiện, kịp thời cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; Bảo mật thông tin cho các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin năng lượng.

Nội dung Thông tư còn quy định rõ về việc thu thập, xử lý, tổng hợp và công bố thông tin năng lượng. Theo đó, các Đơn vị thực hiện báo cáo theo các mẫu quy định tại Phụ lục của Thông tư này và gửi văn bản điện tử về hệ thống phần mềm chế độ báo cáo điện tử trên trang thông tin điện tử hệ thống thông tin năng lượng địa chỉ www.veis.erea.gov.vn hoặc về địa chỉ email veis@moit.gov.vn. Thời hạn báo cáo là trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp sau năm báo cáo./.

Xem chi tiết Thông tư số 34/2019/TT-BCT ngày 28/11/2019 của Bộ Công Thương tại đây!


Phan Minh Tuấn  (  Phòng Quản lý Năng lượng  )  • Currently 3.00/5

Kết quả: 3.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019 (04-12-2019)
Xác định thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (14-11-2019)
Bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 (13-11-2019)
Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018 tăng hơn so với năm 2017 (08-11-2019)
Cán bộ quản lý thị trường không được gợi ý, đòi hỏi các lợi ích vật chất (08-11-2019)