Cập nhật ngày : 12-12-2019

Nghiệm thu cơ sở Đề án khuyến công Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Bình Tân, huyện Tây Sơn.

Thực hiện Quyết định số 1871/QĐ-BCT ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019; sáng ngày 27/11/2019, Hội đồng nghiệm thu các đề án khuyến công - Sở Công Thương tổ chức nghiệm thu cơ sởĐề án Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp (CCN) Bình Tân, huyện Tây Sơn.Đồng chí Võ Mai Hưng - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu các đề án khuyến công; Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, BQL các CCN huyện Tây Sơn, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Lam Sơn - đơn vị tư vấn lập quy hoạch tham dự nghiệm thu.CCN Bình Tân, huyện Tây Sơn có diện tích 30 hađược thành lập tại Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh với các ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN: chế biến nông, lâm sản, chế biến thực phẩm; sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, may mặc và các ngành nghề công nghiệp nhẹ khác không gây ô nhiễm môi trường.

Để thuận lợi trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo mặt bằng sạch sẵn sàng thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 CCN Bình Tântại Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 29/8/2018; Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phê duyệt bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019 để hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết CCN Bình Tân tại Quyết định số 1871/QĐ-BCT ngày 27/6/2019.

Quang cảnh tại buổi nghiệm thu cơ sở.

Trên cơ sở đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, BQL các CCN  huyện Tây Sơn phối hợp Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Lam Sơn - đơn vị tư vấn triển khai lập quy hoạch. Đến nay, Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 CCN Bình Tân đã hoàn thành và được phê duyệt tại Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, đất xây dựng công trình sản xuất là 226.189 m2, chiếm tỷ lệ 75,39% so tổng diện tích quy hoạch.

Đề án được thực hiện với tổng kinh phí khoảng 820 triệu đồng; trong đó,kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019 hỗ trợ 300 triệu đồngđã thể hiện sự quan tâm của Bộ Công Thương và UBND tỉnh đối với sự phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp nông thôn, tạo mặt bằng sạch sẵn sàng thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tây Sơn.

Qua xem xét, đánh giá, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả mà Đề án mang lại và thống nhất nghiệm thucơ sở Đề án Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp (CCN) Bình Tân, huyện Tây Sơn.

Đồng thời, đề nghị UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo thực hiện quản lý CCN Bình Tântheo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương; Quyết định số22/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Bình Định.Tích cực trong thu hút nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN; đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đã được phê duyệt tại quy hoạch chi tiết nhằm nâng cao tỷ lệ lấp đầy CCN; quan tâm công tác bảo vệ môi trường theo quy định.


Võ Mai Hưng  (  Phó Giám đốc Sở  )  • Currently 2.00/5

Kết quả: 2.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Nghiệm thu Đề án khuyến công Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất đồ gỗ nội thất. (10-12-2019)
Sở Công Thương tổ chức Hội thảo Áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Định (23-09-2019)
Lễ tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (20-09-2019)
Thực hiện các Chương trình, đề án khuyến công Quốc gia năm 2019 (12-07-2019)
Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, tiết kiệm chi phí trong sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn” (03-07-2019)