Cập nhật ngày : 22-11-2019

Sở Công Thương rút ngắn thời gian giải quyết 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được UBND tỉnh thông qua phương án và công bố áp dụng

Nhằmchính thức áp dụng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do Sở Công Thương đề xuất và đã được Chủ tịch UBNDtỉnh thông qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 19/11/2019công bố Danh mục Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định.Theo đó, 11 thủ tục hành chính đã được cắt giảm thời gian giải quyết, cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm và áp dụng

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

 

 

1

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

20 ngày

15 ngày

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

20 ngày

15 ngày

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

20 ngày

15 ngày

Lĩnh vực điện

 

 

4

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

15 ngày

12 ngày

5

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

15 ngày

12 ngày

6

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

15 ngày

12 ngày

7

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

15 ngày

12 ngày

8

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

15 ngày

12 ngày

9

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

15 ngày

12 ngày

10

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

15 ngày

12 ngày

11

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

15 ngày

12 ngày

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2019, chi tiết tải, xem tại đây.


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng chỉ số xếp hạng B1*[1]trong năm 2019 tại cơ quan Sở Công Thương (03-12-2019)
4.3. Lưu thông hàng hóa trong nước. (11-11-2019)
4.2. Lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ (11-11-2019)
4.1. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (11-11-2019)
3.2. Lĩnh vực Năng lượng (11-11-2019)