Cập nhật ngày : 27-12-2019

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020

Ngày 16/12/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3733/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020.


Nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp


Theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020 (Phương án cơ sở) được phê duyệt:

- Tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2020 là 261,456 tỷ kWh, tăng 8,06% so với năm 2019, trong đó mùa khô là 126,014 tỷ kWh và mùa mưa là 135,442 tỷ kWh.

- Công suất cực đại (Pmax) toàn quốc năm 2020 là 41.237 MW, tăng 5,6% so với năm 2019.

- Tổng công suất lắp đặt của các nhà máy điện mới (bao gồm cả các nguồn điện mặt trời, gió và thủy điện nhỏ) dự kiến được đưa vào vận hành năm 2020 dự kiến là 4.329,4 MW.

Quyết định cũng phân rõ nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương và các đơn vị có liên quan trong việc đảmbảo cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020. Đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:

+ Phối hợp với các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực tại địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện trong phạm vi cả nước, đặc biệt tại miền Nam trong năm 2020 và tổ chức, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện tại địa phương.

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018

+ Giám sát Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực tại địa phương trong việc thực hiện cung cấp điện, giải quyết các khiếu nại của khách hàng sử dụng điện về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định quy định trên địa bàn và các chương trình điều chỉnh phụ tải điện./.

Xem chi tiết Quyết định số 3733/QĐ-BCT ngày 16/12/2019 của Bộ Công Thương tại đây!


Lương Trọng Vũ  (  Phòng Quản lý Năng lượng  )  • Currently 2.00/5

Kết quả: 2.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về hệ thống thông tin năng lượng (16-12-2019)
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019 (04-12-2019)
Xác định thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (14-11-2019)
Bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 (13-11-2019)
Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018 tăng hơn so với năm 2017 (08-11-2019)