Cập nhật ngày : 12-02-2020

Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ngày 22/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2019/TT-BCT quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày 08/01/2020.Tiêu chí xây dựng đề án thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

1. Đề án phải phù hợp với các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 16 Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.

2. Đề án phải đáp ứng được một trong các mục tiêu: Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư; Nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của Chương trình; Quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

 Tiêu chí đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

1.Tiêu chí đối với sản phẩm đăng ký xét chọn: Là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam theo quy định của pháp luật; Sản phẩm, hàng hóa được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

 2. Tiêu chí đối với doanh nghiệp có sản phẩm đăng ký xét chọn: Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam; Là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ của sản phẩm đăng ký xét chọn; Có thời gian hoạt động tối thiểu từ 02 năm liên tiếp trước năm xét chọn; Tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh, bảo vệ môi trường, lao động, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ về tài chính, thuế và các nghĩa vụ khác đối với ngân sách nhà nước.

Nguyên tắc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

1. Việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được thực hiện theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 1.000. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng chỉ số đánh giá trong tiêu chí quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tổng điểm quy định để một sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là từ 650 điểm trở lên và điểm mỗi tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 7 đạt từ 60% trở lên.

Vui lòng xem chi tiết Thông tư tại file đính kèm


Tạ Thị Huỳnh Giao  (  Phòng Quản lý Thương mại  )Kết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan:
Mời đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 (12-02-2020)
Mời tham dự Đoàn giao dịch thương mại tại Hà Lan và Vương quốc Bỉ (20-01-2020)
Mời tham dự Đoàn Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ năm 2020 (16-01-2020)
Khai mạc Hội chợ Xuân Bình Định 2020 tại thành phố Quy Nhơn (06-01-2020)
Mời tham gia Hội chợ triển lãm thương mại quốc gia Festival Hoa Đà Lạt 2019 (06-12-2019)