Liên hệ

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

* Địa chỉ: 198 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định;

* Email: vp@sct.binhdinh.gov.vn

* Điện thoại:

- Văn thư: 0256-3823289 (Thông tin văn bản đi, đến);

- Một cửa: 0256-3811021 (Thủ tục hành chính, Website);

- Chánh Văn phòng: 0256-3820188 (Tổ chức cán bộ, liên hệ công tác,...)

* Fax: 0256-3825043.

 

Thông tin các đường giây nóng

1. Vi phạm ATTP: 0256 3822455 (Giám đốc Sở);

2.  Chống tham nhũng: 0256 3820191 (Chánh Thanh tra);

3. Bán hàng đa cấp: 0256 3825203 (Trưởng phòng Quản lý thương mại).