Quy hoạch xăng dầu

Ngày 12-05-2017, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025”

 

 


 

Nội dung chi tiết Quyết định 1670/QĐ-UBND tải xem tại đây.