Quy hoạch HTKD khí dầu mỏ hóa lỏng

Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 4515/QĐ-UBND phê duyệtQuy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 

Theo đó, mục tiêu phát triển đến năm đến năm 2015, 100% số lượng cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Nhà nước;đến năm 2020, số lượng cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh là 501 cửa hàng, bán kính phục vụ bình quân của một cửa hàng giảm tương ứng từ2,54 km hiện nay giảm còn 1,96 km và nhân khẩu phục vụ từ 5.051 người/cửa hàng giảm còn 3.092 người/cửa hàng;đến năm 2025, số lượng cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh là 569 cửa hàng, bán kính phục vụ bình quân của một cửa hàng giảm còn 1,84 km và nhân khẩu phục vụ giảm còn 2.827 người/cửa hàng. Cụ thể:

TT

Địa bàn

Năm 2013

Giai đoạn đến 2020

Giai đoạn 2021-2025

Số trạm nạp LPG vào chai

Số trạm cấp

Số cửa hàng bán LPG chai

Số trạm nạp LPG vào chai

Số trạm cấp

Số cửa hàng bán LPG chai

Số trạm nạp LPG vào chai

Số trạm cấp

Số cửa hàng bán LPG chai

1

TP. Quy Nhơn

5

-

68

5

2

98

5

2

118

2

Thị xã An Nhơn

-

-

39

-

3

64

-

3

79

3

Huyện Tuy Phước

-

-

32

-

-

42

-

-

52

4

Huyện Tây Sơn

1

-

21

1

-

36

1

-

44

5

Huyện Phù Cát

1

-

51

1

1

68

1

1

68

6

Huyện Phù Mỹ

-

-

38

-

-

63

-

-

63

7

Huyện Hoài Nhơn

1

-

31

1

-

56

1

-

71

8

Huyện Vân Canh

-

-

2

-

-

14

-

-

14

9

Huyện Vĩnh Thạnh

-

-

5

-

-

15

-

-

15

10

Huyện Hoài Ân

-

-

8

-

-

30

-

-

30

11

Huyện An Lão

-

-

4

-

-

15

-

-

15

 Tổng

8

0

299

8

6

501

8

6

569

Để đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, Quy hoạch đề ra một số giải pháp chủ yếu như:Giải pháp về đất đai; Giải pháp về công nghệ, thiết kế xây dựng, an toàn phòng chống cháy nổ và môi trường; Giải pháp đối với công tác quản lý nhà nước về kinh doanh LPG; Giải pháp về công tác quản lý quy hoạch; Giải pháp về vốn đầu tư. 

Nội dung chi tiết có Quyết định số 4515/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh tải xem tại đây