QH PTCN dệt may Bình Định

Quy hoạch phát triển công nghiệp Dệt may tỉnh Bình Định đến 2025, định hướng đến 2035

Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 4684/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Nội dung chi tiết xem tại đây.