Địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Sở Công Thương thông báo công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và của Sở Công Thương như sau:

1. Địa chỉ tiếp nhận về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

- Trụ sở tiếp nhận: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh Bình Định), số 01 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Số điện thoại chuyên dùng: 0256.3601353

- Thư điện tử:    kstt@vpub.binhdinh.gov.vn

- Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định : http://vpub.binhdinh.gov.vn

 

2. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương Bình Định:

- Trụ sở tiếp nhận: 198 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định.

- Số điện thoại chuyên dùng: 0256. 3820188

- Thư điện tử:    vp@sct.binhdinh.gov.vn

- Trang thông tin Sở Công Thương Bình Định: http://sct.binhdinh.gov.vn