Hình ảnh hoạt động

  • Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công Thương

  • Lãnh đạo Sở tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Công Thương Ngô Văn Tổng

  • Sở Công Thương tiếp và làm việc với Sở Công Thương ATAPU (Lào)

  • Giám đốc Sở trao danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2017

  • Hội nghị CBCC Sở Công Thương năm 2018