Hình ảnh hoạt động

  • Hội chợ Công Thương Bình Định năm 2019

  • Hội nghị Kết nối cung cầu sản phẩm Bình Định với các tỉnh, thành phố năm 2019

  • Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công Thương

  • Lãnh đạo Sở tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Công Thương Ngô Văn Tổng

  • Sở Công Thương tiếp và làm việc với Sở Công Thương ATAPU (Lào)

  • Giám đốc Sở trao các danh hiệu thi đua năm 2018

  • Hội nghị CBCC Sở Công Thương năm 2019