Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

Read more...

QC giữa trang 2
Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

 
Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

 
Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

 
Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

 
 
lct
covid
dvc
btthc
mcdt
cbhq
vpdt
hdsd dvc
ý kiến dự thảo
Hỏi đáp
tiếp nhận câu hỏi
Công dân hỏi giám đốc sở trả lời
tra cứu hồ sơ lưu trữ
hộp thư sct
Dịch vụ công trực tuyến bct
Cơ sở dữ liệu quốc gia
hà nội gift show
đánh giá mức độ hài lòng
Statistical access
  • Online10
  • Today515
  • This month8,261
  • Total298,865
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second