Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

Read more...

QC giữa trang 2
Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

 
Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

 
Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

 
Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Vietnam, Uruguay look to expand economic cooperation

Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai and Uruguayan Deputy Minister of Foreign Relations Carolina Ache Batlle on October 21 co-chaired the second meeting of the Vietnam-Uruguay Joint Committee on economic, trade and investment cooperation.

 

 
 
lct
Cẩm nang chuyển đổi số
dvc
btthc
mcdt
cbhq
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ  THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH
vpdt
hdsd dvc
Bộ Pháp điển
ý kiến dự thảo
Hỏi đáp
tiếp nhận câu hỏi
Chuyên mục Tiếp cận thông tin.
tra cứu hồ sơ lưu trữ
hộp thư sct
Dịch vụ công trực tuyến bct
đánh giá mức độ hài lòng
Thư xin lỗi
Statistical access
  • Online9
  • Search engine1
  • Guest8
  • Today2,281
  • This month105,607
  • Total1,767,581
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second