Cập nhật ngày : 16-01-2020

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 16/01/2020, tại Hà Nội, Học việc Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”.


Ảnh minh họa (nguồn https://vinhhung.thuathienhue.gov.vn)


Hội thảo được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước. Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Học việc Chính trị quốc gia Hồ Chính Minh có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện các Ban, Bộ, Ngành ở Trung ương và hơn 800 đại biểu là cán bộc lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học ở Trung ương, Thành phố  Hà Nội và một số địa phương. Tại điểm cầu các địa phương trong cả nước có đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng các sở, ban, ngành trực thuộc.

Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội” là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Các tham luận khoa học đã tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ ba, khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam.

Thứ tư, đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới./.

 (Theo Tài liệu Hội thảo)


Ngô Văn Tổng  (  Giám đốc Sở  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Chi đoàn Sở Công Thương thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán 2020. (14-01-2020)
Một số hoạt động của Sở Công Thương nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (12-01-2020)
Hướng về cội nguồn – “Đồng hành cùng Tết Trung thu đến với trẻ em” (11-09-2019)
Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng (11-09-2019)
Lời dặn đầu tiên của Bác trong Di chúc (29-08-2019)