Công khai tài chính Sở

Quyết định số 04/QĐ-SCT ngày 16/01/2024 của Sở Công Thương về việc Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2023 ngành Công Thương

Quyết định số 04/QĐ-SCT ngày 16/01/2024 của Sở Công Thương về việc Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2023 ngành Công Thương

 •   16/01/2024 01:49:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 04/QĐ-SCT ngày 16/01/2024 của Sở Công Thương về việc Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2023 ngành Công Thương
Quyết định số 02/QĐ-SCT ngày 05/01/2024 của Sở Công Thương về việc Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2023

Quyết định số 02/QĐ-SCT ngày 05/01/2024 của Sở Công Thương về việc Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2023

 •   05/01/2024 01:39:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 02/QĐ-SCT ngày 05/01/2024 của Sở Công Thương về việc Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2023
Quyết định số 309/QĐ-SCT ngày 29/12/2023 của Sở Công Thương về việc Công khai dự toán NSNN ngành Công Thương năm 2024

Quyết định số 309/QĐ-SCT ngày 29/12/2023 của Sở Công Thương về việc Công khai dự toán NSNN ngành Công Thương năm 2024

 •   29/12/2023 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 309/QĐ-SCT ngày 29/12/2023 của Sở Công Thương về việc Công khai dự toán NSNN ngành Công Thương năm 2024
Quyết định số 259/QĐ-SCT ngày 03/11/2023 của Giám đốc Sở Công Thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Sở Công Thương

Quyết định số 259/QĐ-SCT ngày 03/11/2023 của Giám đốc Sở Công Thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Sở Công Thương

 •   03/11/2023 01:29:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 259/QĐ-SCT ngày 03/11/2023 của Giám đốc Sở Công Thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Sở Công Thương
Quyết định số 258/QĐ-SCT ngày 03/11/2023 của Giám đốc Sở Công Thương về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Quyết định số 258/QĐ-SCT ngày 03/11/2023 của Giám đốc Sở Công Thương về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

 •   03/11/2023 01:25:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 258/QĐ-SCT ngày 03/11/2023 của Giám đốc Sở Công Thương về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

 •   16/10/2023 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 242/QĐ-SCT ngày 13/10/2023 của Sở Công Thương về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Công bố công khai phân bổ kinh phí thanh toán chi phí thực hiện lập đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Công bố công khai phân bổ kinh phí thanh toán chi phí thực hiện lập đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 •   16/10/2023 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 243/QĐ-SCT ngày 13/10/2023 của Sở Công về việc công bố công khai phân bổ kinh phí thanh toán chi phí thực hiện lập đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Công bố công khai phân bổ kinh phí triển khai thực hiện các đề án khuyến công địa phương đợt 3

Công bố công khai phân bổ kinh phí triển khai thực hiện các đề án khuyến công địa phương đợt 3

 •   16/10/2023 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 244/QĐ-SCT ngày 13/10/2023 của Sở Công Thương về việc công bố công khai phân bổ kinh phí triển khai thực hiện các đề án khuyến công địa phương đợt 3
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Sở Công Thương để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Sở Công Thương để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ

 •   16/10/2023 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 237/QĐ-SCT ngày 11/10/2023 của Sở Công về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Sở Công Thương để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ
Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước Sở Công Thương năm 2022

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước Sở Công Thương năm 2022

 •   18/09/2023 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ảnh minh họa

Quyết định về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá Gói thầu “Xây dựng cẩm nang giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đạt danh hiệu OCOP của tỉnh năm 2022” thuộc Chương trình “Tổ chức thực hiện tuyên truyền hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho sản phẩm OCOP sản xu

 •   26/05/2023 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-SCT ngày 26/5/2023 phê duyệt Bản yêu cầu báo giá Gói thầu “Xây dựng cẩm nang giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đạt danh hiệu OCOP của tỉnh năm 2022” thuộc Chương trình “Tổ chức thực hiện tuyên truyền hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho sản phẩm OCOP sản xuất, chế biến từ nông sản”. Nội dung cụ thể như sau:
Công bố công khai phân bổ kinh phí tổ chức Hội chợ Triển lãm thương mại sản phẩm OCOP và Làng nghề - Bình Định năm 2023

Công bố công khai phân bổ kinh phí tổ chức Hội chợ Triển lãm thương mại sản phẩm OCOP và Làng nghề - Bình Định năm 2023

 •   05/05/2023 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương ban hành Quyết định số 102/QĐ-SCT ngày 05/5/2023 về việc Công bố công khai phân bổ kinh phí tổ chức Hội chợ Triển lãm thương mại sản phẩm OCOP và Làng nghề - Bình Định năm 2023
Công bố công khai bổ sung kinh phí để xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về chuyên ngành xúc tiến thương mại và ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Định

Công bố công khai bổ sung kinh phí để xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về chuyên ngành xúc tiến thương mại và ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Định

 •   05/05/2023 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương ban hành Quyết định số 101/QĐ-SCT ngày 05/5/2023 về việc Công bố công khai bổ sung kinh phí để xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về chuyên ngành xúc tiến thƣơng mại và ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Định.
Công khai kinh phí ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Công khai kinh phí ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

 •   16/03/2023 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương ban hành Quyết định số 60/QĐ-SCT ngày 16/3/2023 về việc Công khai kinh phí ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
Quyết định công bố công khai phân bổ kinh phí tổ chức xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; kết nối tiêu thụ sản phẩm của địa phương trên địa bàn tỉnh

Quyết định công bố công khai phân bổ kinh phí tổ chức xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; kết nối tiêu thụ sản phẩm của địa phương trên địa bàn tỉnh

 •   14/03/2023 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương ban hành Quyết định sô 54/QĐ-SCT ngày 14/3/2023 về việc công bố công khai phân bổ kinh phí tổ chức xúc tiến thƣơng mại, mở rộng thị trƣờng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; kết nối tiêu thụ sản phẩm của địa phƣơng trên địa bàn tỉnh.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây