Công khai tài chính Sở

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước Sở Công Thương năm 2022

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước Sở Công Thương năm 2022

 •   18/09/2023 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ảnh minh họa

Quyết định về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá Gói thầu “Xây dựng cẩm nang giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đạt danh hiệu OCOP của tỉnh năm 2022” thuộc Chương trình “Tổ chức thực hiện tuyên truyền hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho sản phẩm OCOP sản xu

 •   26/05/2023 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-SCT ngày 26/5/2023 phê duyệt Bản yêu cầu báo giá Gói thầu “Xây dựng cẩm nang giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đạt danh hiệu OCOP của tỉnh năm 2022” thuộc Chương trình “Tổ chức thực hiện tuyên truyền hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho sản phẩm OCOP sản xuất, chế biến từ nông sản”. Nội dung cụ thể như sau:
Công bố công khai phân bổ kinh phí tổ chức Hội chợ Triển lãm thương mại sản phẩm OCOP và Làng nghề - Bình Định năm 2023

Công bố công khai phân bổ kinh phí tổ chức Hội chợ Triển lãm thương mại sản phẩm OCOP và Làng nghề - Bình Định năm 2023

 •   05/05/2023 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương ban hành Quyết định số 102/QĐ-SCT ngày 05/5/2023 về việc Công bố công khai phân bổ kinh phí tổ chức Hội chợ Triển lãm thương mại sản phẩm OCOP và Làng nghề - Bình Định năm 2023
Công bố công khai bổ sung kinh phí để xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về chuyên ngành xúc tiến thương mại và ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Định

Công bố công khai bổ sung kinh phí để xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về chuyên ngành xúc tiến thương mại và ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Định

 •   05/05/2023 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương ban hành Quyết định số 101/QĐ-SCT ngày 05/5/2023 về việc Công bố công khai bổ sung kinh phí để xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về chuyên ngành xúc tiến thƣơng mại và ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Định.
Công khai kinh phí ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Công khai kinh phí ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

 •   16/03/2023 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương ban hành Quyết định số 60/QĐ-SCT ngày 16/3/2023 về việc Công khai kinh phí ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
Quyết định công bố công khai phân bổ kinh phí tổ chức xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; kết nối tiêu thụ sản phẩm của địa phương trên địa bàn tỉnh

Quyết định công bố công khai phân bổ kinh phí tổ chức xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; kết nối tiêu thụ sản phẩm của địa phương trên địa bàn tỉnh

 •   14/03/2023 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương ban hành Quyết định sô 54/QĐ-SCT ngày 14/3/2023 về việc công bố công khai phân bổ kinh phí tổ chức xúc tiến thƣơng mại, mở rộng thị trƣờng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; kết nối tiêu thụ sản phẩm của địa phƣơng trên địa bàn tỉnh.
Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 ngành Công Thương

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 ngành Công Thương

 •   31/08/2022 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/08/2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 149/QĐ-SCT về việc công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 ngành Công Thương
Công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Công Thương

Công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Công Thương

 •   15/07/2022 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/7/2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 110/QĐ-SCT về việc Công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Công Thương
Công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý II năm 2022 của Sở Công Thương

Công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý II năm 2022 của Sở Công Thương

 •   15/07/2022 10:26:00 AM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/7/2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 111/QĐ-SCT về việc Công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý II năm 2022 của Sở Công Thương.
Công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán NSNN năm 2022 của Sở Công Thương

Công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán NSNN năm 2022 của Sở Công Thương

 •   23/06/2022 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/06/2022, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-SCT công khai điều chỉnh giảm dự toán NSNN năm 2022 của Sở Công Thương
Công bố Công khai dự toán NSNN bổ sung năm 2022 của Sở Công Thương (Phân bổ cho Văn phòng Sở)

Công bố Công khai dự toán NSNN bổ sung năm 2022 của Sở Công Thương (Phân bổ cho Văn phòng Sở)

 •   13/06/2022 12:07:00 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/06/2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 82/QĐ-SCT về việc Công bố Công khai dự toán NSNN bổ sung năm 2022 của Sở Công Thương (Phân bổ cho Văn phòng Sở)
Công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I năm 2022 của Sở Công Thương

Công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I năm 2022 của Sở Công Thương

 •   15/04/2022 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/4/2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 40/QĐ-SCT về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I năm 2022 của Sở Công Thương
Công Khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 Sở Công Thương

Công Khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 Sở Công Thương

 •   05/01/2022 11:36:00 AM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/01/2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 03/QĐ-SCT về việc Công Khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 Sở Công Thương
Công khai Quyết toán Ngân sách nhà nước ngành Công Thương năm 2020

Công khai Quyết toán Ngân sách nhà nước ngành Công Thương năm 2020

 •   24/12/2021 07:59:00 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/12/2021, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 200/QĐ-SCT công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Công Thương.
Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Công Thương (điều chỉnh giảm NSNN cho Trung tâm Khuyến công & TVPTCN, Trung tâm XTTM; bổ sung NSNN cho Trung tâm Khuyến công và XTTM)

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Công Thương (điều chỉnh giảm NSNN cho Trung tâm Khuyến công & TVPTCN, Trung tâm XTTM; bổ sung NSNN cho Trung tâm Khuyến công và XTTM)

 •   19/11/2021 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/11/2021, Sở Công Thương ban hanh Quyết định số 181/QĐ-SCT công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Công Thương (điều chỉnh giảm NSNN cho Trung tâm Khuyến công & TVPTCN, Trung tâm XTTM; bổ sung NSNN cho Trung tâm Khuyến công và XTTM)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây