Cơ chế chính sách

CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

1- Chính sách khuyết khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội được thực hiện theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 (điều chỉnh Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND) của UBND tỉnh.

2- Chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành tại Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh.

3- Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định (Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh).

4- Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh).

5- Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

- Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

- Thông tư số 02/2019/TT-BCTngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

6. Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

- Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg  ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam; Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

- Thông tư số 16/2017/TT-BCTngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCTngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương.

7. Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Bình Định

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây