Cải cách hành chính

Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, có 30 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được giảm mức thu phí, lệ phí

Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, có 30 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được giảm mức thu phí, lệ phí

 •   30/06/2023 10:20:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023), Sở Công Thương thông báo cụ thể như sau:
NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ TOÀN DÂN KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC NÂNG CAO

NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ TOÀN DÂN KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC NÂNG CAO

 •   05/05/2023 10:51:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình hay chiến lược về Chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng phê duyệt ngày 03/6/2020, công cuộc chuyển đổi số quốc gia đã đạt được những kết quả rõ nét, đặc biệt là nhận thức về chuyển đổi số không ngừng được nâng cao.
Cổng Dịch vụ công của tỉnh Bình Định (địa chỉ truy cập tại: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn)

Thông báo thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến đối với 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

 •   06/04/2023 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định, Sở Công Thương Bình Định thông báo, bắt đầu từ ngày 01/5/2023 đến 31/12/2023, Sở Công Thương Bình Định thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) bằng hình thức trực tuyến đối với 08 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, cụ thể như sau:
chuyen doi so giai quyet cac van de cua xa hoi vi mot cuoc 6d7d7 (1)

Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Công Thương năm 2023, định hướng đến năm 2025

 •   03/04/2023 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đổi mới căn bản và toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng; xây dựng, phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; Phát triển, xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh và bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người tiêu dùng tiếp cận và khai thác ứng dụng các nền tảng thương mại điện tử. Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Công Thương năm 2023, định hướng đến năm 2025 với những giải pháp triển khai thực hiện cụ thể như sau:
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh triển khai Đề án 06

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh triển khai Đề án 06

 •   01/03/2023 11:17:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ_Ảnh: TTXVN

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân vào cải cách chế độ công vụ hiện nay

 •   28/02/2023 11:52:00 AM
 •   Đã xem: 661
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, đặc biệt là tư tưởng về xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân nói riêng, vẫn còn vẹn nguyên giá trị thời sự, ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thì yêu cầu cấp thiết là phải vận dụng một cách sáng tạo những giá trị ấy vào thực tiễn cải cách chế độ công vụ hiện nay.
Ảnh minh họa: Tóm tắt Nghị định 104/2022/NĐ-CP (Nguồn: https://conganthanhhoa.gov.vn/)

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

 •   03/02/2023 11:21:00 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023).
Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là gì?

 •   01/02/2023 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào ngày 03/6/2020.Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số.Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.Nội hàm khái niệm chuyển đổi số sẽ tiếp tục được làm rõ hơn thông qua các câu hỏi và câu trả lời ở phần ngay tiếp sau đây.
Thông báo Danh mục dịch vụ công của Sở Công Thương thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.

Thông báo Danh mục dịch vụ công của Sở Công Thương thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.

 •   25/11/2022 07:52:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/11/2022,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3932/QĐ-UBND công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định; theo đó, Sở Công Thương có 44 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.
CaiCachHanhChinh

Thông báo Danh mục dịch vụ công của Sở Công Thương thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.

 •   14/11/2022 05:42:00 PM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3719/QĐ-UBND công bố Danh mục 912 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định; theo đó, Sở Công Thương có 75 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.
Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”

Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”

 •   30/09/2022 07:43:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 76 năm, ngày 23.11.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 •   30/09/2022 07:38:00 AM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

 •   26/09/2022 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (sau đây gọi tắt là Cơ sở dữ liệu). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2022.
Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính

 •   16/09/2022 11:21:00 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Điều 13 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và khoản 4 Điều 15 “Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh” (ban hành kèm theo Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh”);Để kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về việc thực hiện chưa đúng các quy định liên quan của pháp luật hiện hành trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh; theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định tại văn bản số 497/VPUBND-KSTT ngày14/9/2022 về việc Công khai thông tin của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính, Sở Công Thương công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính như sau:
Thông báo kết quả đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn

Thông báo kết quả đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn

 •   14/09/2022 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định thông báo Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn đăng ký lại hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư  theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, nội dung cụ thể như sau:
Thông báo kết quả đăng lại ký hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH Trainco Bình Định

Thông báo kết quả đăng lại ký hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH Trainco Bình Định

 •   14/09/2022 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định thông báo Công ty TNHH Trainco Bình Định đăng ký lại hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, nội dung cụ thể như sau:
Cấu trúc hệ thống năng lượng mới, nhờ sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo, phân tán, sự điện khí hóa phương tiện vận tải và ứng dụng các công nghệ số hóa.

Thực hiện chuyển đổi số ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   13/09/2022 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0
Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, chuyển đổi số đóng một vai trò quan trọng. Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm của Chính phủ và các doanh nghiệp. Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa của các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và thoải mái chấp nhận các thất bại.
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022.

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022.

 •   05/09/2022 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 387
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai thực hiện thống nhất, có hiệu quả Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc chuyển đổi số năm 2022 của tỉnh Bình Định, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 47/KH-SCT  ngày 18/8/2022 về việc chuyển đổi số năm 2022 của Sở Công Thương.
Thông báo kết quả đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành

Thông báo kết quả đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành

 •   05/09/2022 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp ngày 12 tháng 8 năm 2022; Sở Công Thương Bình Định thông báo Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành đã hoàn thành việc đăng ký lại hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, nội dung cụ thể như sau:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây