Cải cách hành chính

Thông báo Danh mục dịch vụ công của Sở Công Thương thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.

Thông báo Danh mục dịch vụ công của Sở Công Thương thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.

 •   25/11/2022 07:52:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/11/2022,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3932/QĐ-UBND công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định; theo đó, Sở Công Thương có 44 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.
CaiCachHanhChinh

Thông báo Danh mục dịch vụ công của Sở Công Thương thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.

 •   14/11/2022 05:42:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3719/QĐ-UBND công bố Danh mục 912 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định; theo đó, Sở Công Thương có 75 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.
Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”

Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”

 •   30/09/2022 07:43:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 76 năm, ngày 23.11.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 •   30/09/2022 07:38:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

 •   26/09/2022 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (sau đây gọi tắt là Cơ sở dữ liệu). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2022.
Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính

 •   16/09/2022 11:21:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Điều 13 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và khoản 4 Điều 15 “Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh” (ban hành kèm theo Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh”);Để kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về việc thực hiện chưa đúng các quy định liên quan của pháp luật hiện hành trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh; theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định tại văn bản số 497/VPUBND-KSTT ngày14/9/2022 về việc Công khai thông tin của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính, Sở Công Thương công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính như sau:
Thông báo kết quả đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn

Thông báo kết quả đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn

 •   14/09/2022 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định thông báo Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn đăng ký lại hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư  theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, nội dung cụ thể như sau:
Thông báo kết quả đăng lại ký hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH Trainco Bình Định

Thông báo kết quả đăng lại ký hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH Trainco Bình Định

 •   14/09/2022 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định thông báo Công ty TNHH Trainco Bình Định đăng ký lại hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, nội dung cụ thể như sau:
Cấu trúc hệ thống năng lượng mới, nhờ sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo, phân tán, sự điện khí hóa phương tiện vận tải và ứng dụng các công nghệ số hóa.

Thực hiện chuyển đổi số ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   13/09/2022 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, chuyển đổi số đóng một vai trò quan trọng. Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm của Chính phủ và các doanh nghiệp. Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa của các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và thoải mái chấp nhận các thất bại.
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022.

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022.

 •   05/09/2022 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai thực hiện thống nhất, có hiệu quả Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc chuyển đổi số năm 2022 của tỉnh Bình Định, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 47/KH-SCT  ngày 18/8/2022 về việc chuyển đổi số năm 2022 của Sở Công Thương.
Thông báo kết quả đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành

Thông báo kết quả đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành

 •   05/09/2022 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp ngày 12 tháng 8 năm 2022; Sở Công Thương Bình Định thông báo Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành đã hoàn thành việc đăng ký lại hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, nội dung cụ thể như sau:
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 •   17/08/2022 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại với mục tiêu chung đổi mới căn bản công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại, góp phần nâng cao chất lượng đời sống xã hội và sự hài lòng của người dân. Phấn đấu đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại, góp phần nâng thứ hạng của tỉnh trong xếp hạng đánh giá chuyển đổi số (DTI) quốc gia hàng năm.
CaiCachHanhChinh

Triển khai xác thực và hỗ trợ tạo lập tài khoản số của tổ chức, công dân khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

 •   22/07/2022 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2550/UBND-KSTT ngày 12/05/2022 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã kết nối dữ liệu thông tin tài khoản giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin một cửa điện tử và bổ sung tính năng xác thực thông tin tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh (được cập nhật từ ngày 01/7/2022).
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định vận hành cổng dịch vụ công của tỉnh kết nối đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia

Tổ chức, công dân nên chủ động tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để thuận lợi hơn trong thực hiện thủ tục hành chính.

 •   22/07/2022 10:19:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia và nhiều Cổng Dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương đã cung cấp nhiều tiện ích để tạo điều kiện cho tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính ngày càng thuận lợi hơn như: nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ,…
Ảnh: Trang thông tin điện tử Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp nhiều lợi ích để tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính.

 •   20/07/2022 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.
Thông báo kết quả đăng ký hợp đồng theo mẫu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo kết quả đăng ký hợp đồng theo mẫu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh

 •   14/06/2022 02:09:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định thông báo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh đăng ký hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, nội dung cụ thể như sau:
Thông báo kết quả đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài

Thông báo kết quả đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài

 •   14/06/2022 02:06:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định thông báo Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài đăng ký lại hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư  theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, nội dung cụ thể như sau:
Thông báo kết quả đăng ký hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Armo

Thông báo kết quả đăng ký hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Armo

 •   14/06/2022 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định thông báo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Armo đăng ký hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, nội dung cụ thể như sau:
Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Bình Định.

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Bình Định.

 •   27/05/2022 03:23:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số số 05-NQ-TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây