Tuyển dụng Viên chức Sở Công Thương năm 2022

Tuyển dụng Viên chức Sở Công Thương năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức tại Trung tâm KC&XTTM trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức tại Trung tâm KC&XTTM trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   05/04/2023 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-SCT ngày 05/4/2023 về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức tại Trung tâm KC&XTTM trực thuộc Sở Công Thương năm 2022
Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm KC&XTTM trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm KC&XTTM trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   27/03/2023 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/3/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTDVC về việc thông báo kết quả thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022, như sau:
Thành viên các Ban giúp việc của Hội đồng và tất cả các thí sinh đủ điều kiện thi tuyển (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022 dự lễ Khai mạc kỳ thi

Sở Công Thương tổ chức khai mạc xét tuyển (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.

 •   17/03/2023 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16/3/2023, Sở Công Thương tổ chức khai mạc xét tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo Danh sách số báo danh thí sinh dự thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo Danh sách số báo danh thí sinh dự thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   15/03/2023 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/3/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về việc thông báo Danh sách số báo danh thí sinh dự thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   14/03/2023 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/3/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD về việc thông báo Thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   03/03/2023 07:57:00 AM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/3/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo tiếp tục tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo tiếp tục tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   02/03/2023 07:44:00 AM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/3/2023, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 33/TB-SCT về việc tiếp tục tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   18/10/2022 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2022, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 135/TB-SCT ngày 18/10/2022 về việc thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   13/10/2022 08:05:00 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/10/2022, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số: 11/TB-HĐTD về việc thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022
Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   13/10/2022 07:58:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/10/2022, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số: 10/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.

Thông báo nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.

 •   04/10/2022 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng tuyển dụng Sở Công Thương vừa ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 04/10/2022 về việc Nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   04/10/2022 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng tuyển dụng Sở Công Thương vừa ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 03/10/2022 về việc Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo tuyển dụng dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo tuyển dụng dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   16/06/2022 08:05:00 AM
 •   Đã xem: 488
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ nhu cầu công tác, Sở Công Thương Bình Định cần tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở, với các vị trí như sau:
Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.

Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.

 •   10/06/2022 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyển dụng viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định trực thuộc Sở Công Thương bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây