Thông báo

Thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   14/03/2023 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/3/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD về việc thông báo Thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   03/03/2023 07:57:00 AM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/3/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo tiếp tục tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo tiếp tục tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   02/03/2023 07:44:00 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/3/2023, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 33/TB-SCT về việc tiếp tục tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét tặng Cờ thi đua năm 2022 trong lĩnh vực thương mại, xuất khẩu và lĩnh vực dệt may, da dày, hàng tiêu dùng.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét tặng Cờ thi đua năm 2022 trong lĩnh vực thương mại, xuất khẩu và lĩnh vực dệt may, da dày, hàng tiêu dùng.

 •   03/02/2023 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4986/QĐ-UBND về việc thành lập cụm, khối và phân bổ cờ thi đua; số lượng cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích hoạt động cụm, khối hàng năm; theo đó, giao Sở Công Thương xem xét, lựa chọn, đề xuất UBND tỉnh tặng 01 Cờ thi đua cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu lĩnh vực thương mại, xuất khẩu; 01 Cờ thi đua cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu lĩnh vực dệt may, da giày, hàng tiêu dùng. Căn cứ Quyết định số 171 /QĐ-SCT ngày 27/11/2017 của Sở Công Thương ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm thi đua của Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, xuất khẩu; Quyết định số 172/QĐ-SCT ngày 27/11/2017 của Sở Công Thương ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm thi đua của Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may, da giày, hàng tiêu dùng; Sở Công Thương đã có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Bình Định xét tặng Cờ thi đua năm 2022 cho doanh nghiệp trong 02 lĩnh vực nêu trên.
THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

 •   01/02/2023 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định (Địa chỉ: số 93 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định.Điện thoại: 0256.3825189.Email: ttkcxttm@sct.binhdinh.gov.vn). Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định có kế hoạch tổ chức mời chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP đối với 03 gói thầu sau:
Thông báo lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thông báo lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

 •   06/01/2023 04:41:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương thông báo đến Các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp; Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (nằm ngoài Khu công nghiệp) trên địa bàn tỉnh; Trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh.
Lịch tiếp công dân của Sở Công Thương năm 2023

Lịch tiếp công dân của Sở Công Thương năm 2023

 •   12/12/2022 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/12/2022, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 165/TB-SCT về việc thông báo lịch tiếp công dân của Sở Công Thương năm 2023, nội dung cụ thể như sau:
Mời tham gia Hội chợ Khuyến mại Bình Định 2022 tại thành phố Quy Nhơn

Mời tham gia Hội chợ Khuyến mại Bình Định 2022 tại thành phố Quy Nhơn

 •   08/12/2022 07:42:00 AM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0
Hội chợ Khuyến mại Bình Định 2022 diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 31/12/2022 tại K200 phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn
Thông báo gia hạn thời gian mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

Thông báo gia hạn thời gian mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

 •   16/11/2022 04:31:00 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Văn bản số 6596/UBND-KT ngày 08/11/2022 về một số vấn đề liên quan việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Sở Công Thương Bình Định thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn” (Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tây Sơn và Báo Bình Định số 8383 ngày 08/10/2022) với nội dung như sau:
CaiCachHanhChinh

Thông báo Danh mục dịch vụ công của Sở Công Thương thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.

 •   14/11/2022 05:42:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3719/QĐ-UBND công bố Danh mục 912 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định; theo đó, Sở Công Thương có 75 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.
Ngành điện kiểm tra hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về Tiêu chí số 4

 Hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

 •   14/11/2022 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất thực hiện và phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương trong việc xét công nhận Tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, ngày 07/11/2022 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-BCT về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn và Quyết định số 5131/QĐ-BCT ngày 30/12/2016 của  Bộ trưởng Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Rà soát và báo cáo tình hình hoạt động các loại hóa chất thuộc Danh mục tiền chất liên quan đến ma túy.

Rà soát và báo cáo tình hình hoạt động các loại hóa chất thuộc Danh mục tiền chất liên quan đến ma túy.

 •   04/11/2022 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/11/2022, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1847/SCT-KTAT về việc rà soát và báo cáo tình hình hoạt động các loại hóa chất thuộc Danh mục tiền chất liên quan đến ma túy gửi các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.
Thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   18/10/2022 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2022, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 135/TB-SCT ngày 18/10/2022 về việc thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   13/10/2022 08:05:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/10/2022, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số: 11/TB-HĐTD về việc thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022
Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   13/10/2022 07:58:00 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/10/2022, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số: 10/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.

Thông báo nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.

 •   04/10/2022 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng tuyển dụng Sở Công Thương vừa ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 04/10/2022 về việc Nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây