Dự án, Đấu thầu

Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn

Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn

 •   16/05/2023 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 498
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn với các thông tin như sau:
Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn

Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn

 •   16/05/2023 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn với các thông tin như sau:
THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

 •   01/02/2023 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 794
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định (Địa chỉ: số 93 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định.Điện thoại: 0256.3825189.Email: ttkcxttm@sct.binhdinh.gov.vn). Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định có kế hoạch tổ chức mời chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP đối với 03 gói thầu sau:
Thông báo gia hạn thời gian mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

Thông báo gia hạn thời gian mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

 •   16/11/2022 04:31:00 PM
 •   Đã xem: 897
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Văn bản số 6596/UBND-KT ngày 08/11/2022 về một số vấn đề liên quan việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Sở Công Thương Bình Định thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn” (Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tây Sơn và Báo Bình Định số 8383 ngày 08/10/2022) với nội dung như sau:
Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ

Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ

 •   27/09/2022 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 437
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ với các thông tin như sau:
Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn

Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn

 •   27/09/2022 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn với các thông tin như sau:
Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

 •   27/09/2022 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn với các thông tin như sau:
Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn

Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn

 •   23/09/2022 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn với các thông tin như sau:
Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước

Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước

 •   23/09/2022 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước với các thông tin như sau:
Lễ mở thầu gói thầu: Xây dựng Website thương mại điện tử kết nối giao thương giữa tỉnh Bình Định (Việt Nam) với các tỉnh phía Nam nước Lào

Lễ mở thầu gói thầu: Xây dựng Website thương mại điện tử kết nối giao thương giữa tỉnh Bình Định (Việt Nam) với các tỉnh phía Nam nước Lào

 •   17/02/2020 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 1674
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/10/2018, Sở Công Thương đã tổ chức Lễ mở thầu gói thầu “Xây dựng Website thương mại điện tử kết nối giao thương giữa tỉnh Bình Định (Việt Nam) với các tỉnh phía Nam nước Lào; đến dự Lễ gồm có đại diện các Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị tư vấn tham gia dự thầu.
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 •   11/01/2020 11:59:59 PM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 1384
1. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định thông báo cần bán đấu giá tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính gồm:
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 3 năm 2018

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 3 năm 2018

 •   01/07/2018 11:59:59 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 1403
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 2 năm 2018

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 2 năm 2018

 •   18/06/2018 11:59:59 PM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 1412
1. Căn cứ Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về việc thanh lý 02 xe ô tô của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường Bình Định thông báo cần bán đấu giá 02 tài sản, cụ thể như sau:
Thông báo mời thầu “Tổ chức Hội chợ Công Thương duyên hải miền Trung – Bình Định 2018.

Thông báo mời thầu “Tổ chức Hội chợ Công Thương duyên hải miền Trung – Bình Định 2018.

 •   30/04/2018 11:59:59 PM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 1502
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Bình Định thông báo mời thầu. Gói thầu " Tổ chức Hội chợ Công Thương duyên hải miền Trung – Bình Định 2018”.
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 1 năm 2018

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 1 năm 2018

 •   28/02/2018 11:59:59 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 1344
1. Chi cục Quản lý thị trường Bình Định thông báo cần bán đấu giá 02 tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính, gồm:
Mời chào giá thực hiện gói thầu “Xây dựng ấn phẩm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (ngôn ngữ Việt - Anh)”.

Mời chào giá thực hiện gói thầu “Xây dựng ấn phẩm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (ngôn ngữ Việt - Anh)”.

 •   23/11/2017 11:59:59 PM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 221
Kính gửi: Các Doanh nghiệp, Nhằm giới thiệu, quảng bá, thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, Sở Công Thương Bình Định có nhu cầu tìm đối tác thực hiện ấn phẩm “Cụm công nghiệp Bình Định - Tiềm năng và Cơ hội đầu tư” bằng song ngữ Việt - Anh. Cụ thể như sau:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây