Chương trình, Đề tài

Đăng ký tham gia Cuộc thi Sáng kiến khoa học năm 2024

Đăng ký tham gia Cuộc thi Sáng kiến khoa học năm 2024

 •   02/01/2024 12:30:00 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định ban hành Văn bản hướng dẫn đăng ký tham gia Cuộc thi Sáng kiến khoa học năm 2024.
Đăng ký tham gia Chương trình cố vấn tăng tốc mùa 2 năm 2023

Đăng ký tham gia Chương trình cố vấn tăng tốc mùa 2 năm 2023

 •   04/08/2023 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0
Tham gia chương trình, các dự án sẽ được đồng hành với đội ngũ gồm các chuyên gia cố vấn hàng đầu của Hệ sinh thái khởi nghiệp Quốc gia, giúp hỗ trợ phát triển chiến lược, mở rộng thị trường, quản trị hệ thống phân phối sản phẩm, kết nối gọi vốn đầu tư nhằm thúc đẩy mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
Ảnh: Sản phẩm từ Yến sào trên địa bàn tỉnh Bình Định

Đăng ký, đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia

 •   13/04/2023 11:43:00 AM
 •   Đã xem: 518
 •   Phản hồi: 0
Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng về chuyển đổi số xây dựng cơ sở dữ liệu; chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu lớn của tỉnh: Yến sào Bình Định, Ớt Bình Định, Bưởi Bình Định; xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm Yến sào để phát triển nghề Yến Việt Nam… có thể đăng ký đăng ký, đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia.
Đăng ký, đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Đăng ký, đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2024

 •   16/03/2023 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 477
 •   Phản hồi: 0
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định ban hành văn bản hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh năm 2024 với các lĩnh vực chính như: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học nông nghiệp; Khoa học y, dược; Khoa học xã hội và nhân văn.
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XIII phát biểu tại cuộc họp

Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XIII (2022- 2023) 

 •   28/12/2022 07:32:00 AM
 •   Đã xem: 1173
 •   Phản hồi: 0
Chiều 23/12/2022, Liên hiệp các Hội KH&KT Bình Định tiến hành cuộc họp bàn về Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XIII (2022- 2023). Cuộc họp do bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch Liên hiệp Hội Bình Định, Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi chủ trì cùng với sự tham dự của các thành viên Ban Tổ chức Hội thi.
Đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” năm 2022.

Đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” năm 2022.

 •   17/06/2022 11:14:00 AM
 •   Đã xem: 574
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, UBND tỉnh có văn bản giao Sở Công Thương chủ trì triển khai thực hiện việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” thuộc Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22/02/2017.
Ảnh: Sản phẩm tham gia Dự án tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định năm 2021

Thông báo đăng ký tham gia chương trình tuyển chọn và ươm tạo ý tưởng, dự án khởi nghiệp mùa 2, năm 2022

 •   17/06/2022 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 551
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định phát hành văn bản thông báo đăng ký chương trình tuyển chọn và ươm tạo ý tưởng, dự án khởi nghiệp mùa 2, năm 2022.
Thông báo về việc đăng ký, đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Thông báo về việc đăng ký, đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023

 •   04/03/2022 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 550
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01 tháng 03 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định ban hành văn bản hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh năm 2023 với các lĩnh vực chính như: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học nông nghiệp; Khoa học y, dược; Khoa học xã hội và nhân văn.Để đăng ký, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ năm 2023, Sở Công Thương thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương biết đăng ký tham gia với những nội dung trọng tâm nghiên cứu như sau:
Đăng ký tham gia chương trình xét công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2021

Đăng ký tham gia chương trình xét công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2021

 •   26/09/2021 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 472
 •   Phản hồi: 0
“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” là hình thức tôn vinh và công nhận của Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho các Doanh nghiệp đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện.
Tuyên truyền cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về luật cảnh sát biển Việt Nam”

Tuyên truyền cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về luật cảnh sát biển Việt Nam”

 •   09/09/2021 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 19/11/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước bằng pháp luật trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc và hoạt động thực hiện pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam. Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức xã hội của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị lực lượng chức năng và tổ chức, cá nhân về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt nam, góp phần xây dựng Lực lượng Cánh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

 •   14/07/2021 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1157/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 (Chương trình).
Bình Định tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021

Bình Định tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021

 •   25/05/2021 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 744
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/5/2021, Cục Công Thương địa phương có văn bản số 230/CTĐP-TTCN đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố lựa chọn, có ý kiến đối với sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực, đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021; trên cơ sở Quyết định số 62/QĐ-CTĐP ngày 07/7/2020 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực Miền Trung-Tây Nguyên năm 2020, Sở Công Thương Bình Định lựa chọn và đăng ký 11 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 gồm:
Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XII (2020-2021).

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XII (2020-2021).

 •   26/11/2020 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 530
 •   Phản hồi: 0
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XII (2020 - 2021) (sau đây gọi tắt là Hội thi) do Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức. Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh (đơn vị thường trực) phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Đồng thời, thông qua Hội thi sẽ tuyển chọn các giải pháp xuất sắc tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16, năm 2020 - 2021.
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

 •   13/08/2020 11:59:59 PM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 148
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4982/UBND-KT ngày 28/7/2020 và Văn bản số 5327/BCT-KHCN ngày 23/7/2019 của Bộ Công Thương về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”, Sở Công Thương thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị như sau:
Hình sưu tầm từ internet

Thông báo về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản

 •   18/06/2019 11:59:59 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 1492
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3330/UBND-KT ngày 14/6/2019 về việc triển khai thực hiện Công văn số 4125/BCT-KHCN ngày 11/6/2019 của Bộ Công Thương. Sở Công Thương Bình Định thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình với nội dung như sau:
Đăng ký, đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025

Đăng ký, đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025

 •   27/11/2018 11:59:59 PM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 1372
Ngày 19.10.2018, Bộ Công Thương ban hành văn bản về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”. Trong đó, các nội dung đăng ký, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia thực hiện Chương trình phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, có nội dung thuộc các hướng sau:
Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019).

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019).

 •   15/11/2018 11:59:59 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 1678
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018 - 2019) (sau đây gọi tắt là Hội thi) do Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, đơn vị thường trực là Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhằm tổng kết, phát huy và vinh danh những giải pháp kỹ thuật có hiệu quả, có tính sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Định. Đồng thời, tuyển chọn các giải pháp xuất sắc tham gia các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV (2018 - 2019), Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và thúc đẩy phong trào sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào sản xuất và đời sống.
Ảnh minh họa

Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược

 •   13/05/2018 11:59:59 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 1441
Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1472/QĐ-BCT ngày 03 tháng 5 năm 2018 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây