Quy hoạch

Bổ sung cụm công nghiệp Giao Hội vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định.

Bổ sung cụm công nghiệp Giao Hội vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định.

 •   04/11/2021 08:02:00 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/10/2021, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND bổ sung cụm công nghiệp Giao Hội, thị xã Hoài Nhơn vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, với một số thông tin chủ yếu sau:
QH PTCN dệt may Bình Định

QH PTCN dệt may Bình Định

 •   31/10/2021 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch HTKD khí dầu mỏ hóa lỏng

Quy hoạch HTKD khí dầu mỏ hóa lỏng

 •   31/10/2021 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 4515/QĐ-UBND phê duyệtQuy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Quy hoạch làng nghề TTCN

Quy hoạch làng nghề TTCN

 •   31/10/2021 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Phê duyệt Quy hoạch Quy hoạch phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 29/12/2014, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 4460/QĐ-UBND phê duyệtQuy hoạch phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Quy hoạch dăm gỗ

Quy hoạch dăm gỗ

 •   31/10/2021 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến 2025
Quy hoạch khoáng sản

Quy hoạch khoáng sản

 •   31/10/2021 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch xăng dầu

Quy hoạch xăng dầu

 •   31/10/2021 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch làng nghề

Quy hoạch làng nghề

 •   31/10/2021 11:01:00 AM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch điện lực

Quy hoạch điện lực

 •   31/10/2021 11:01:00 AM
 •   Đã xem: 580
 •   Phản hồi: 0
Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035, Hợp phần Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3145/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035, Hợp phần Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Quy hoạch Hợp phần 2)
Quy hoạch Khu, cụm CN

Quy hoạch Khu, cụm CN

 •   31/10/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, với những nội dung chủ yếu sau:
Quy hoạch phát triển thương mại

Quy hoạch phát triển thương mại

 •   31/10/2021 10:59:00 AM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025

(Theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025)
Quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp

Quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp

 •   31/10/2021 10:59:00 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Bình Định ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Bình Định ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

 •   31/10/2021 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Với mục đích xây dựng và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về phát triển thương mại giữa các vùng miền, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn các huyện thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Chương trình hành động của Tỉnh ủy về Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025

Chương trình hành động của Tỉnh ủy về Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025

 •   06/07/2021 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/5/2021, Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025; theo đó, Chương trình đề ra các mục tiêu cụ thể và xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây