Một số quy định mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chủ nhật - 31/10/2021 10:08 145 0
Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau:
Một số quy định mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

*Về hình thức bồi dưỡng

Theo đó, tại khoản 2, Điều 1, Nghị định số 89/2021/NĐ-CPđã sửa đổi hình thức bồi dưỡng với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, có 4 hình thức bồi dưỡng gồm:

1. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;

2. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý;

3. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã;

4. Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Như vậy, so với Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP không còn quy định về hình thức bồi dưỡng tập sự với cán bộ, công chức, viên chức.

*Về nội dung bồi dưỡng

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP  đã bỏ nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ. Như vậy, theo quy định mới, nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sẽgồm:

1. Lý luận chính trị;

2. Kiến thức quốc phòng và an ninh;

3. Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước;

4. Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

*Về yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng

Tại khoản 5, Điều 1, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP quy định:

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Công chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức trước khi bổ nhiệm ngạch. Viên chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý CBCCVC và theo nhu cầu bản thân, thời gian thực hiện tối thiểu 1 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 4 tuần (160 tiết)/năm.

- Quy định về giảm thời gian bồi dưỡng cho công chức, viên chức: Đơn cử đối với chương trình Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức: tạiNghị định số101/2017/NĐ-CP quy định thời gian từ 06 - 08 tuần. Đến Nghị định số 89/2021/NĐ-CP, thời gian bồi dưỡng được rút ngắn, cụ thể: Bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên tối đa 04 tuần; Bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính tối đa 06 tuần; Bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên cao cấp tối đa 08 tuần.Ngoài ra, Nghị định còn quy định về thời gian Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm;Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, được quy định cụ thể tại khoản 4, Điều 1, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.

*Về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng

- Bổ sung quy định mới: Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng.

- Đồng thời, so với hiện hành, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP không liệt kê các chứng chỉ chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức.

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo khoản 3, 4, 5, 6, 7, Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức,... trước 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng theo Nghị định số 89/2021/NĐ-CP. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/12/2021. Các cơ quan được giao xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tại khoản 6 Điều 1 Nghị định này phải ban hành chương trình trước ngày 01/7/2022./.


Hoàng Bảo Thy  (  Văn phòng Sở  )
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây