Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét tặng Cờ thi đua năm 2022 trong lĩnh vực thương mại, xuất khẩu và lĩnh vực dệt may, da dày, hàng tiêu dùng.

Thứ sáu - 03/02/2023 10:37 259 0
Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4986/QĐ-UBND về việc thành lập cụm, khối và phân bổ cờ thi đua; số lượng cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích hoạt động cụm, khối hàng năm; theo đó, giao Sở Công Thương xem xét, lựa chọn, đề xuất UBND tỉnh tặng 01 Cờ thi đua cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu lĩnh vực thương mại, xuất khẩu; 01 Cờ thi đua cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu lĩnh vực dệt may, da giày, hàng tiêu dùng. Căn cứ Quyết định số 171 /QĐ-SCT ngày 27/11/2017 của Sở Công Thương ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm thi đua của Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, xuất khẩu; Quyết định số 172/QĐ-SCT ngày 27/11/2017 của Sở Công Thương ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm thi đua của Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may, da giày, hàng tiêu dùng; Sở Công Thương đã có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Bình Định xét tặng Cờ thi đua năm 2022 cho doanh nghiệp trong 02 lĩnh vực nêu trên.

I. Điều kiện tiêu chuẩn
Doanh nghiệp được Sở Công Thương xem xét đề xuất UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” phải đạt các điều kiện, tiêu chuẩn theo Điều 26 của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các quy định hiện hành của UBND tỉnh Bình Định; trong đó có một số tiêu chuẩn cơ bản sau:
1. Hoàn thành vượt mức cá chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; đủ điều kiện tiêu chuẩn “Tập thể lao động xuất sắc” như:
a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
e) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc tỉnh học tập;
3. Đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; nếu có tổ chức Đảng, đoàn thể thì kết quả phân loại cuối năm đề nghị khen thưởng phải được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên;
4. Thực hiện tốt các quy định về nộp thuế, Bảo hiểm xã hội, công tác môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự năm 2022.
* Các trường hợp Sở Công Thương không xem xét đề xuất  “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”:
- Đơn vị để xảy ra biểu tình, đình công, khiếu kiện vượt cấp.
- Nợ lương người lao động từ 03 tháng liên tục trở lên.
- Bị xử phạt vi phạm hành chính.
- Để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ hoặc xảy ra chết người.
- Không có báo cáo kết quả tự chấm điểm thi đua theo các tiêu chí  thi  đua đã được Sở Công Thương ban hành.
II. Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua gồm:
1. Văn bản đề nghị tặng Cờ thi đua của đơn vị.
2. Biên bản họp Hội đồng TĐ-KT của đơn vị.
3. Kết quả chấm điểm thi đua theo các tiêu chí đã ban hành (mẫu tự chấm điểm đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Thương mại – Xuất khẩu; mẫu tự chấm điểm đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Dệt may, da giày, hàng tiêu dùng)
4. Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua (mẫu Báo cáo)
5. Văn bản xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đối với kết quả nộp thuế, Bảo hiểm xã hội, công tác môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự năm 2022.
6. Bản photo kết quả xếp loại tổ chức Đảng, Công đoàn năm 2022 (trường hợp doanh nghiệp có tổ chức Đảng, Công đoàn).
Hồ sơ lập thành 02 bộ gửi về Sở Công Thương Bình Định (qua Văn phòng Sở), địa chỉ: 198 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định, trước ngày 15/02/2023 để Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Công Thương xem xét, lựa chọn, đề xuất UBND tỉnh theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp không gửi hồ sơ theo thời hạn quy định xem như không đề nghị xét, tặng Cờ thi đua.

Tải xem các văn bản quy định có liên quan tại các link sau đây:
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003.
- Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của UBND tỉnh Bình Định;
- Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định
- Quyết định số 171 /QĐ-SCT ngày 27/11/2017 của Sở Công Thương ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm thi đua của Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, xuất khẩu;
- Quyết định số 172/QĐ-SCT ngày 27/11/2017 của Sở Công Thương ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm thi đua của Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may, da giày, hàng tiêu dùng.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2022, liên hệ ông Trần Kiên – Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương (điện thoại: 0974915196, email: kient@sct.binhdinh.gov.vn).

Tác giả bài viết: Trần Kiên

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây