Thông báo

Thông báo lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thông báo lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

 •   06/01/2023 04:41:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương thông báo đến Các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp; Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (nằm ngoài Khu công nghiệp) trên địa bàn tỉnh; Trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh.
Lịch tiếp công dân của Sở Công Thương năm 2023

Lịch tiếp công dân của Sở Công Thương năm 2023

 •   12/12/2022 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/12/2022, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 165/TB-SCT về việc thông báo lịch tiếp công dân của Sở Công Thương năm 2023, nội dung cụ thể như sau:
Mời tham gia Hội chợ Khuyến mại Bình Định 2022 tại thành phố Quy Nhơn

Mời tham gia Hội chợ Khuyến mại Bình Định 2022 tại thành phố Quy Nhơn

 •   08/12/2022 07:42:00 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Hội chợ Khuyến mại Bình Định 2022 diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 31/12/2022 tại K200 phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn
Thông báo gia hạn thời gian mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

Thông báo gia hạn thời gian mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

 •   16/11/2022 04:31:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Văn bản số 6596/UBND-KT ngày 08/11/2022 về một số vấn đề liên quan việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Sở Công Thương Bình Định thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn” (Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tây Sơn và Báo Bình Định số 8383 ngày 08/10/2022) với nội dung như sau:
CaiCachHanhChinh

Thông báo Danh mục dịch vụ công của Sở Công Thương thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.

 •   14/11/2022 05:42:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3719/QĐ-UBND công bố Danh mục 912 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định; theo đó, Sở Công Thương có 75 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.
Ngành điện kiểm tra hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về Tiêu chí số 4

 Hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

 •   14/11/2022 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất thực hiện và phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương trong việc xét công nhận Tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, ngày 07/11/2022 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-BCT về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn và Quyết định số 5131/QĐ-BCT ngày 30/12/2016 của  Bộ trưởng Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Rà soát và báo cáo tình hình hoạt động các loại hóa chất thuộc Danh mục tiền chất liên quan đến ma túy.

Rà soát và báo cáo tình hình hoạt động các loại hóa chất thuộc Danh mục tiền chất liên quan đến ma túy.

 •   04/11/2022 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/11/2022, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1847/SCT-KTAT về việc rà soát và báo cáo tình hình hoạt động các loại hóa chất thuộc Danh mục tiền chất liên quan đến ma túy gửi các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.
Thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   18/10/2022 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2022, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 135/TB-SCT ngày 18/10/2022 về việc thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   13/10/2022 08:05:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/10/2022, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số: 11/TB-HĐTD về việc thông báo Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022
Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   13/10/2022 07:58:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/10/2022, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số: 10/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh thi tuyển (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.

Thông báo nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.

 •   04/10/2022 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng tuyển dụng Sở Công Thương vừa ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 04/10/2022 về việc Nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   04/10/2022 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng tuyển dụng Sở Công Thương vừa ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 03/10/2022 về việc Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Thông báo kết quả đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn

Thông báo kết quả đăng ký lại hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn

 •   14/09/2022 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định thông báo Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn đăng ký lại hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư  theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, nội dung cụ thể như sau:
Thông báo kết quả đăng lại ký hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH Trainco Bình Định

Thông báo kết quả đăng lại ký hợp đồng theo mẫu của Công ty TNHH Trainco Bình Định

 •   14/09/2022 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Bình Định thông báo Công ty TNHH Trainco Bình Định đăng ký lại hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, nội dung cụ thể như sau:
Thông báo tuyển dụng dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

Thông báo tuyển dụng dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

 •   16/06/2022 08:05:00 AM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ nhu cầu công tác, Sở Công Thương Bình Định cần tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở, với các vị trí như sau:
Danh sách các sản phẩm dự kiến được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VII - năm 2022

Danh sách các sản phẩm dự kiến được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VII - năm 2022

 •   15/06/2022 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Bình Định; Quyết định số 94/QĐ-HĐBC ngày 08/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng bình chọn ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VII - năm 2022; Kế hoạch số 95/KH-HĐBC ngày 08/5/2022 của Hội đồng bình chọn ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VII - năm 2022.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.

Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.

 •   10/06/2022 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyển dụng viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định trực thuộc Sở Công Thương bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022.
Mời tham gia phiên chợ hàng việt về nông thôn, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn năm 2022.

Mời tham gia phiên chợ hàng việt về nông thôn, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn năm 2022.

 •   22/04/2022 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Phiên chợ “Hàng việt về nông thôn” được tổ chức trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn từ ngày 07/5/2022 đến ngày 15/05/2022 tại Phường Tam quan, thị xã Hoài, tỉnh Bình Định.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây